MADDE 1: TARAFLAR

1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”), DijitalGözlük (“DijitalGözlük”) tarafından işletilen http://dijitalgozluk.com/ (“SİTE”) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile DijitalGözlük arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Bu sözleşme KULLANICILAR ile DijitalGözlük arasında, KULLANICILARIN sözleşmeyi onaylaması sırasında yapılmıştır. KULLANICILAR bu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünüyle anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

1.2 DijitalGözlük, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru imkanları ile yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler SİTE’deki duyuru imkanları ile ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu KULLANICI sözleşmesinin konusu, KULLANICILARIN, SİTE’de sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SİTE’ye üye olmak için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir.

3.2 KULLANICI, SİTE’den yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm şartlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, SİTE’de ve satın aldığı ürünlerde paylaştığı bilgiler, yaptığı işlemler, her tür içerik ve hizmet hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu her türlü bilgi veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 SİTE ve kullanıcıların satın aldığı ürünlerde (web mağazası, uygulama mağazası) yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. SİTE, KULLANICILAR arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk KULLANICILARA aittir. KULLANICILAR, bu sözleşmeyi kabul ederek bu şartları kabul etmiş olurlar.

3.5 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun kendileri olduğunu ve DijitalGözlük’ün, KULLANICILAR arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 KULLANICI, DijitalGözlük’ün 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 KULLANICI, DijitalGözlük’ün herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında SİTE ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle DijitalGözlük’ün herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 KULLANICI SİTE’de işlem yapmak için kullandığı kullanıcı adı, şifre, özel anahtar, API anahtarı ve benzeri her türlü özel bilgiyi saklamakla yükümlüdür.

3.9 KULLANICI, DijitalGözlük’ün sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 KULLANICI, SİTE’ye ve satın aldığı ürünlere yüklemiş/yükletmiş olduğu her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve/veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda DijitalGözlük’ün hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime kapatabileceğini ve/veya silebileceğini, bunun sonucunda DijitalGözlük’ten herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 KULLANICI, SİTE’ye ve satın aldığı ürünlere yüklemiş olduğu içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, KULLANICI’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu varlıklara erişememesi durumunda, DijitalGözlük’ten herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4: DijitalGözlük’ün HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 DijitalGözlük, SİTE’de ve satın aldığı ürünlerde verdiği hizmet süresince KULLANICI’nın paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, sürekli erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir.

MADDE 5: SATIŞ ve TESLİMAT

5.1 KULLANICI, 18 yaşından büyük olmalıdır.

5.2. KULLANICI DijitalGözlük’ten kredi kartı (Visa, MasterCard, Amex) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.3 DijitalGözlük stok tutmamaktadır ve tüm siparişleri çevrimiçi ortamda sipariş üzerine teslim edecektir. Faturalandırma satış esnasında yapılacak olup kayıt anında belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir.

5.4 Siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 14 (on dört) gün içinde DijitalGözlük tarafından iade edilecektir.

5.5 Hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığız veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde -cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç olarak- ürünü/ürünleri sözleşmeden cayarak iade edebilirsiniz.

5.6. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SİTE’ye ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmama koşulu ile her bir ürün için 30 (otuz) günlük süre içinde KULLANICI’nın işbu e-posta adresine gönderilir.

5.7. http://dijitalgozluk.com/ internet sitesinde, sözleşme konusunu oluşturan tüm ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunuzu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. http://dijitalgozluk.com/ ‘den alışveriş yapan kişi tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyit etmiş sayılır. Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 6: İPTAL ve İADE

6.1 DijitalGözlük iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanunu çerçevesinde hareket eder. Herhangi bir sorunla karşılaşılması duurmunda 0 (850) 885 07 29 no’Lu telefondan DijitalGözlük’e ulaşılabilecektir.

6.2. DijitalGözlük’ten satın aldığınız her ürünü/ürünleri -cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç olarak- , teslim veya sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe belirtmeksizin iptal edebilirsiniz. Bildiriminizin DijitalGözlük’e ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tarafınızla paylaşılacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde tarafınıza iade edilecektir.

MADDE 7: MÜCBİR SEBEPLER

7.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, DijitalGözlük, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DijitalGözlük için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DijitalGözlük’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 8: HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER

8.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

9.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, SİTE’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. DijitalGözlük, KULLANICI’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SİTE’de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI’lar, fesih sebebiyle, DijitalGözlük’ün uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 10: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

10.1 KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda DijitalGözlük’ün bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten DijitalGözlük kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 8 (sekiz) madde ve “DijitalGözlük Güvenlik ve Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi” belgesinden oluşan sözleşme, KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.